EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Финална конференция

Финална конференция

На 26.10.2016 г. от 10:00 ч., в зала Брюксел на „Метрополитън Хотел София“, се състоя финалната конференция по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR-GWB”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014  г., с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации.
Конференцията откри г-жа Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите, която посочи проекта като пример за добро сътрудничество в областта на водите между научните среди и институциите.
По време на конференцията бяха представени изпълнените дейности и резултатите от тяхното изпълнение, които имат важен принос за разработването на вторите Планове за управление на речните басейни за Източнобеломорски и Западнобеломорски райони.
Граници, извършени оценки и характеристики на подземните водни тела за ПУРБ /2016-2021/ в Източнобеломорски район 4 Mb (pdf) свали
Резултати от проекта за Източнобеломорски район и промените във финалния вариант на ПУРБ /2016-2021/ 3 Mb (pdf) свали
Проект за ПУРБ в Западнобеломорски район /2016-2021/ 2 Mb (pdf) свали
Резултати по проекта BG-GR GWB за Западнобеломорски район включени във финалния ПУРБ на ЗБР /2016-221/ 6 Mb (pdf) свали
Мерки за публичност и проведени срещи със заинтересовените страни по проект BG-GR GWB за ЗБР 1009 Kb (pdf) свали
Консултация със заинтересованите страни и мерки за публичност 2 Mb (pdf) свали
Дневен ред-Финална конференция 26 октомври 2016 585 Kb (pdf) свали
Покана за участие във Финалната конференция 928 Kb (pdf) свали
Прессъобщение за финалната конференция 14 Kb (docx) свали