НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2017

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ 2017 ГОДИНА

 

БДИБР организира кампания по случай Деня на земята - 2017

 
Кампанията включва образователни инициативи за повишаване знанията за околната среда и климата


Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) ще отбележи  Деня на земята – 22 април с кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата през седмицата на Деня на Земята.

БДИБР е планирала редица събития - изнасяне на лекция пред студенти по въпросите за наводненията, почистването на речните корита и планираните мерки в Плановете за управление на водите в ИБР; обход на река Марица в рамките на града; посещение и лекция на ученици в Природонаучния музей на гр. Пловдив; прожекция на филм, посветен на природозащитата и климатичните изменения; посещение в Регионална лаборатория – Пловдив и беседа с ученици на тема "Мониторинг на околната среда".

Кампанията на БДИБР е част от глобалната кампания до Деня на Земята през 2020 г. с кауза всеки ученик по света да завърши образованието си като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. В нея ограмотяването е много повече от тема на кампанията - то е глобална цел.
 
Денят на Земята – 22 април се отбелязва от над половин милиард души всяка година. Всяка година действията на повече от 12 000 партньори от 174 страни по света са насочени към опазване на нашата планета и съхраняване на живота върху нея. Идеята е да се създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 година.

Листовка за промените в климата може да изтеглите ОТТУК
 

БДИБР посрещна студенти-еколози по случай Деня на Земята - 2017


На 19 април 2017 година Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) отвори вратите си за 40 студенти от трети и четвърти курс, специалност „Екология“ от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Студентите се запознаха Плановете за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район 2016-2021 година, като експертите от БДИБР акцентираха върху предвидените мерки за почистване на речните корита в двата планови документа. Възникнаха множество въпроси и предизвиканата оживена дискусия продължи и по време на последвалия обход на река Марица в рамките на град Пловдив. Бъдещите еколози имаха и удоволствието да наблюдават диви водолюбиви птици.

Инициативата е част от кампанията на БДИБР по случай Деня на Земята 2017 година, чието мото тази година е „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.  


   

  

 

БДИБР покани 30 ученици в Природонаучния музей по случай Деня на Земята

                                  
                                                  По случай Международния ден на Земята на 20 април 2017 г.  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) покани 30 ученика от екоклуб в училище „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив в Регионалния природонаучен музей на града. Темата на празника тази година е „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.
 
Любезните домакини и съорганизатори от музея, който отвори вратите си за младите еколози подготвиха интересна беседа, акцентираща върху връзката между околната среда и климата. Учениците разгледаха и се порадваха на впечатляващите експонати и имаха възможност да зададат своите въпроси и да дискутират любопитни факти от биологията на видовете. Те се насладиха на завладяващите екпозициите и попълниха знанията си за невероятните превъплъщения на природата.
 
Инициативата е част от кампанията на БДИБР по случай Деня на Земята 2017 година, която защитава каузата всеки ученик по света да завърши образованието си като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна.
 
   

 

 

 

БДИБР заведе ученици от Младежкия воден парламент в Регионалната лаборатория по околна среда

                  
На 21 април 2017 г. БДИБР заведе дванадесет петокласника, членове на Младежкия воден парламент, както и техните учителки в Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.

Мероприятието е организирано по случай честването на Деня на земята, чиято тема за 2017  година е „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.

Младежите бяха посрещнати в най-голямата в Южна България регионална лаборатория от нейния ръководител, който по увлекателен начин ги запозна с работата на лабораторията, за какво се грижат еколозите, с техниката, която се ползва и различните методи за анализ. От своя страна учениците показаха своите знания за компонентите на околната среда и защо е важно да се следи тяхното състояние.

Най-интересната част от посещението за младите хора беше възможността сами да се докоснат до прецизната техника, която се ползва в лабораторията и сами да направят анализи. Всеки от видя през микроскоп малките организми, които живеят в реките, криейки се под камъните, разгледаха препарати на ларви от водни кончета, къщичка на ручейник, речни перли. Децата разгледаха колекция от филтри за фини прахови частици и разбраха, че от оцветеността им може да се съди за чистотата на въздуха. Сами измерваха киселинността на водата и изследваха чрез специализирани уреди различни типове почва.

В края на посещението си някои от учениците заявиха, че искат, когато пораснат, да работят в лаборатория, а експертите ги увериха, че това ще се случи, ако продължават все така активно да изучават науките за земята и природата.