ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Изпълнение на ПУРН (2016 - 2021)

Отчитане на мерки в ПУРН на ИБР (2016-2021) от компетентните институции

Ежегодно в периода на прилагане на ПУРН на ИБР (2016-2021 година) Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще събира информация за степента на изпълнение на мярката (незапочнала, планирано започване, в процес на изграждане, изпълнена); средства, които са заложени за изпълнение на мярката;  източник на финансиране;  информация за проекта (характеристики, обхват, засегнати  жители, големина на участъци, брой и т.н.); място на прилагане на мярката (описателно или по възможност с географски координати), като анкетира институциите.