НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността Старши експерт - контрол Дирекция “КОНТРОЛ”, ИРМ Смолян Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

 
С П И С Ъ К
 
 
НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”, ИРМ СМОЛЯН
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР
 
 
 
     Вследствие на показаните от решаването на теста резултати, конкурсната комисия  допуска до интервю следните кандидати:
 
 
  1. Лидия XXXXxx Молова                                18  т.
 
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 11.02.2019 г. от 13.30 ч. в сградата на Басейнова дирекция ИБР, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
           
 
 
 
Дата: 11.02.2019 г.                                                                     Председател на комисията:          
                                                                                                                                                  /инж. Сн. Обретенова/