НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Пазарни проучвания/консултации

Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА  МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ   НА  НАХОДИЩА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :  „ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ДЕВИН” , ОБЛАСТ  СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР.  ДЕВИН ;„ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ;„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ”, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН; „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ ” ”
 
Публикувано на : 09.05.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 16.05.2019г., 17:30ч.

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА  МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ   НА  НАХОДИЩА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :  „ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД ; „ДЕВИН” , ОБЛАСТ  СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР.  ДЕВИН ;„ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ;„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ”, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН; „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ ”
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение №1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация  включително  Приложение № 1 към Техническата спецификация ,  Приложение № 2 към Техническата спецификацияПриложение № 3 към Техническата спецификация

 

Пазарни проучвания обществена поръчка с предмет „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"

Ново!!! Покана за пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"
 
 
Публикувано на : 20.05.2019г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 27.05.2019г., 17:30ч.
 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание  чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с  предстоящо обявяване на процедура по възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната и стойност, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” кани всички заитересовани лица, предлагащи услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация и приложения №1, 2, 3 към Поканата за участие,  да подадат индикативно ценово предложение за  изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни обеми с цел защита от наводнения"
 
Данни за възложителя:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 


Файлове и ресурси :
1. Приложение № 1 - Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
2. Приложение №2 - Образец на индикативно ценово предложение
3. Техническа спецификация