ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ за 2017-2018г


Съгласно изискванията на Становище по екологична оценка № 5-2/2016 г. на Министъра на околната среда и водите, на всеки две години БДИБР изготвя Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който се представя в МОСВ за одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година.


Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2016-2021 за периода 01.01.2017 - 31.12.2018 г.