НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за издадени заповеди за учредяване на СОЗ виж всички »

Съобщения месец Февруари 2020 година

19.02.2020 г.
Заповед № СОЗ - А - 382 от 10.02.2020г. за учредяване на СОЗ - подземни води, около 2 броя каптирани естествени извора (КЕИ) в поземлени имоти с идентификатори 70104.11.77 и 70104.10.48, в землището на  село Студен кладенец, община Крумовград, подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, за питейно-битово водоснабдяване на ВЕЦ "Студен кладенец", собственост на "НЕК" ЕАД - София


Заповед № СОЗ - М - 383 от 17.02.2020г. за учредяване на СОЗ - подземни води, около изворна група "Персенк" включваща каптирани естествени извора (КЕИ) "Персенк 1", "Персенк 2", "Персенк 3" и "Персенк 4", разположени в ПИ 48547.0.299, местност "Клисурата" по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на село Михалково ЕКАТТЕ 48547, община Девин, област Смолян, собственост на ДАГ - ДГС "Михалково", подземно водно тяло BG3G0000Pt050 - Пукнатинни води - Централно - Родопски комплекс, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на "Бутилиращо предприятие", собственост на "Михалково" АД - село Михалково