НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за издадени заповеди за учредяване на СОЗ виж всички »

Съобщения месец Май 2020 година

29.05.2020 г.
Заповед № СОЗ - А - 387 от 28.05.2020г. за учредяване на СОЗ - подземни води, около 2 броя каптажи №1 и 2 (К) в ПИ №000222, местност "Вриш" - подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс за питейно-битово водоснабдяване на град Ивайловград, село Славеево и село Драбишна, община Ивайловград, област Хасково, с оператор "ВиК" ЕООД - Хасково.Заповед № СОЗ - А - 386 от 27.05.2020г. за учредяване на СОЗ - подземни води, около 1 брой каптиран извор (КИ) - подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, за водоснабдяване на село Чобанка (махала Кедикчал) и допълнително водоснабдяване на село Равен, община Момчилград, област Кърджали, с инвеститор "ВиК" ООД - град Кърджали.Заповед № СОЗ - М - 385 от 12.03.2020г. за учредяване на СОЗ - подземни води, около 2 броя каптирани извори (КИ) "Дядо Жекова чешма" и "Горелкова чешма" - подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, за водоснабдяване на с. Маслиново, община Хасково, област Хасково, с инвеститор община Хасково.