НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт - контрол, място на работа – гр. Пловдив виж всички »

Информация за провеждане на конкурса

27.02.2020 г.
Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
 
            Допуснатите до конкурса за длъжността Главен експерт – контрол в дирекция „Контрол”, кандидати:
 
 1. Божидар ХХХХХХ Попов;
 2. Димитър ХХХХХХ Тодоров;
 3. Емил ХХХХХХ Тончев;
 4. Васил ХХХХХХ Батаклиев;
 5. Диана ХХХХХХ Христова;
 6. Томи ХХХХХ Томов;
 
            Трябва да се явят на тест на  10.03.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
 
                                                           Председател на комисията:                 /п/
                                                                                                    /инж. Сн. Обретенова/
 
27.02.2020 г.
 
 
 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Главен експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;