НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Главен експерт - контрол, място на работа – гр. Пловдив виж всички »

Система за определяне на резултатите

09.03.2020 г.
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
В ДИРЕКЦИЯ  „КОНТРОЛ”
 
 
     І. Решаване на тест
     Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 30 точки.
     Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 23 точки включително.
Резултатът от теста се умножава с коефициент 4.
 
     ІІ. Интервю
     При интервюто ще се оценяват 6 критерия:
        1.  Аналитична компетентност
        2. Ориентация към резултати
        3.Работа в екип
        4. Комуникативна компетентност
        5. Фокус към клиента (вътрешен/външен)
        6. Професионална компетентност
        7. Дигитална компетнетност
 
    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
       1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
                                   
      Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
      Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
      Максималният резултат от интервюто е 35.
   Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  25 точки включително.
       Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
 
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /4 и 5/.
 
                                   
 
                                                          Председател на комисията:    /п/
                                                                                                       /инж. Сн. Обретенова/