АКТУАЛНО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АКТУАЛНО виж всички »

Спрени са от експлоатация 7 кладенеца без разрешителни

24.08.2017 г.
   Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извършиха консервиране на 7 бр. кладенци след проверки на място по подадени сигнали от жители на селата Любен, Правище, Неделево и Церетелево.

   При предходни проверки бяха установени седем броя изградени съоръжения за водовземане от подземни води в границите на пояс Втори и пояс Трети на Санитарно-охранителна зона на помпена станция „Любен“.

   Водовземните съоръжения нямат разрешителни за водовземане от подземни води, които според Закона за водите се издават от директора на БДИБР. Те не са регистрирани, не са вписани в регистрите на дирекцията и подлежат на ликвидация според чл. 118г, ал.5 от Закона за водите.

   На собствениците на имотите, в които са изградени съоръженията, бяха дадени предписания за консервирането и ликвидирането им. Уведомени са ползвателите на имотите, в които са изградени водовземните съоръжения.
За предприетите действия са уведомени „ВиК“ ЕООД-Пловдив, Областния управител на Пловдив и кмета на община Съединение.