АКТУАЛНО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АКТУАЛНО виж всички »

Експерти на БДИБР и РИОСВ – Пловдив провериха депото за утайки в близост до р. Чепеларска

13.10.2017 г.
Експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ – Пловдив провериха сигнала за изземване на инертни материали от р. Чепеларска в близост до депото за утайки и база с трошачно-пресевна инсталация, стопанисвана от „Мостстрой Пловдив Плант“ ЕООД. Извършен е обход по течение на реката от бивше депо за утайки от пречиствателната станция на Пловдив до моста над реката, свързващ селата Ягодово и Катуница.

При проверката е констатирано, че дигата на депото не е нарушена. То е оградено с указателни табели. Не се установи изземване на наносни отложения от реката при проверката. Констатира се наличие на непресни следи от тежкотоварна техника в речното корито на разстояние около 90 м от дигата на депото. В близост до съоръжението и в речното легло не бяха установени следи от изземване на наносни отложения. На площадката на базата е констатиран изкоп (на около 15 метра от североизточната дига на депото), образуван вероятно при предишно изземване на инертни материали.

Установено е наличие на подходи към речното корито от имота, в който се осъществява трошачно-пресевната дейност. Ще бъде уведомен стопанисващият речния участък, за да се предприемат действия по премахването им.

В момента на проверката не се извършват добивни дейности във и около реката. При проверката присъстваха кмета на с. Катуница и еколога на община Садово.