АКТУАЛНО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АКТУАЛНО виж всички »

Хвостохранилище замърси две реки в Смолянско

28.11.2017 г.
Във връзка с постъпил сигнал за побеляване на р. Голяма до хвостохранилището „Ерма река“ до Златоград, съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян към ИАОС извърши проверка на място. 
 
Направен бе оглед на района с цел установяване източника на замърсяването. Констатирано е преливане от хвостохранилището в река Голяма. Взети за анализ са водни проби от 6 пункта за повърхностни води и шахтови кладенци за подземни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и населените места в региона. Пробите ще бъдат изследвани по следните показатели: активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, цианиди.
 
Директорът на БДИБР е изпратил предупреждение  до областните управители на Кърджали и Смолян,  кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, управителите на ВиК-дружествата в Смолян и Кърджали, както и до управителите на Регионалните здравни инспекции в Смолян и Кърджали за възможно замърсяване на водите в района и за предприемане на действия по компетентност.
 
За резултатите от проверката ще бъде предоставена своевременна информация.