АКТУАЛНО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АКТУАЛНО виж всички »

В Източнобеломорски район не се прогнозират локални разливи на реки

30.11.2017 г.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН в Източнобеломорския басейн, днес в резултат на снеготопене речните нива в планинските части от водосборите в басейна ще се повишават незначително. В ранните часове от 1 до 4 декември в резултат на валежи от дъжд и снеготопене водните ще се повишат. По-значителни ще са повишенията на 1 декември в горните течения на реките Тунджа, Марица,  Арда и притоците ѝ  Върбица и Крумовица, на 2 декември в горните и средните течения на реките Тунджа и Марица и във водосборите на реките Арда и Бяла. На 3 декември вследствие на валежи от дъжд и оттичане по-значителни ще бъдат повишенията в целия водосбор на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и в горното течение на р. Арда и притоците й р. Върбица и р. Крумовица.
От вечерните часове на 1 декември ще има значителни повишения на водните нива в басейна и са възможни локални поройни наводнения в горното течение на р. Тунджа, в горното течение на р. Марица и родопските ѝ притоци, както и в горното течение на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН не прогнозира преминаване на оранжевият праг за предупреждение.
 • Водните нива на р. Марица при  Пловдив има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 2 декември  
 • Водните нива на р. Съзлийка при Гълъбово има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 4 декември
 • Водните нива на р. Марица при Свиленград има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в сутрешни часове на 3 декември  
 • Водните нива на р. Тунджа при  Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в сутрешни часове на 3 декември
 • Водните нива на р. Тунджа при  Елхово има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 3 декември
Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира не прогнозира преминаване на оранжевият праг за предупреждение.
 • Водното количество на р. Черна река при  Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание от вечерните часове на 30 ноември до следобедните часове на 3 декември  
 • Водното количество на р. Арда при  Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 2 декември до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Елховска река при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните сутрешните часове на 2 декември  до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Върбица река при Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 2 декември до следобедните часове на деня  
 • Водното количество на р. Върбица река при с. Върли Дол се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 2 декември до следобедните часове на деня
 • Водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 2 декември до сутрешните часове на 3 декември
За 1 декември е обявен оранжев код за интензивни валежи в областите  от Източнобеломорски район - Пазарджик, Смолян, Кърджали и София област.

   Карта на опасните явления за 01.12.2017г. източник: НИМХ – БАН