НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Експерти и ученици отбелязаха Седмицата на мобилността с „Разходка за знания“ покрай р. Марица

17.09.2020 г.

 
По повод на "Седмицата на мобилността", Басейнова дирекция „Източнобеломорски район  проведе за втора поредна година разходка за знания. Тази година мотото е "Избери как да се придвижиш".
По време на разходката за знания се дискутираха въпроси свързани със замърсяването на въздуха и как то влияе върху водните обекти.
Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив имаха възможност да наблюдават също така птиците в реката през този сезон и получат допълнителни знания за местообитанията им от експертите на дирекцията.
повече»

Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

14.08.2020 г.
По повод Световния ден на околната среда Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) организира фотоконкурс под надслов „Хората са затворени, природата - не: конкурс за растения и животни по времето на COVID-19 в подкрепа на възстановяването на екосистемите“.
повече»

Екоинституции проверяват сигнал за умряла риба в р. Равногорска в Родопите

02.08.2020 г.
Сигнал за умрели риби и наличие на синя емулсия по брега на р.Равногорска в с. Равногор, общ. Брацигово беше получен вчера около  19:00 часа на зеления телефон на Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БД ИБР). След получаване на сигнала, екип от експерти на БД ИБР и  Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС извърши проверка на място. 
повече»

Значителни превишения на нормите за състоянието на водите са установени от проби на заустване на “Неохим“ АД

29.07.2020 г.
Взетите вчера проби „В точката на заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД" в река Марица са установени значителни превишения на Индивидуалните емисионни ограничения по Комплексно разрешително № 8- Н1/2015 г. Превишенията по показателите са по показатели: азот нитритен - около 358 пъти, азот нитратен - около 10 пъти, азот амониев - около 2 пъти и електропроводимост - около 2 пъти,  както и превишение на показателя Химично потребление на кислород -  около 2,2.
повече»

РИОСВ Хасково проверяват сигнал за замърсяване на река Марица в района на Димитровград

27.07.2020 г.
Експерти на РИОСВ Хасково и Регионалната лаборатория Хасково извършват проверка  по сигнал за умрели крави слид като са пили вода от река Марица в землището на Димитровград.  повече»

МОСВ представи в Пловдив проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

17.07.2020 г.
 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) представи в Пловдив дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.
Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.
повече»

Василка Чопкова е новия директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“.

08.06.2020 г.
„Разчитам на вас и вашата експертиза, за да вървим напред и изпълняваме заедно поставените задачи“, с тези думи г-жа Чопкова се обърна към колектива на Басейнова дирекция.
Василка Чопкова е работила в община Пловдив от 2002 в областта на екологията, като последните 6 години е изпълнявала по заместване длъжността директор на дирекция „Екология“.
повече»

Три екоинституции провериха розоварна в с. Слатина

04.06.2020 г.
Днес служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в с. Слатина, общ. Карлово.
повече»

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

30.05.2020 г.
За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).
повече»

РИОСВ Пловдив принудително ограничи производствената дейност на розоварна в Старосел

23.05.2020 г.
Екип на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда провериха сигнали за замърсяване на води от три розоварни.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив извърши втора проверка на Стара река

17.05.2020 г.
Експерти на Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" – Пловдив (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик извършиха повторна проверка  на сигнал за наличие на мъртва риба в Стара река.
повече»

Експерти провериха сигнал за мъртва риба в река Стара

17.05.2020 г.
Експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик провериха сигнал за наличие на мъртва риба в река Стара, подаден вчера от тел. 112 в 13.10 часа.
повече»

Басейнова дирекция - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешителното за заустване на отпадъчни води на мандра в с. Маноле

01.05.2020 г.

Във връзка с извършени нарушения на Закона за водите, условията в издаденото разрешително и замърсяването на р. Черна при с. Маноле Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води на млекопреработващо предприятие.
повече»

Проверка на мандра установи замърсяване на река Черна заради повреда на пречиствателна станция

28.04.2020 г.
Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС днес провери млекопреработващо предприятие в с. Маноле след постъпил сигнал за замърсяване на река Черна с отпадъчни води.
повече»