НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"подобрява електронното обслужване, чрез повишаване на мерките за сигурност

01.04.2020 г.
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" призовава граждани, юридически организации да използват Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление.
повече»

РИОСВ-София и БДИБР проверяват сигнал за оцветяване на р. Тополница

11.03.2020 г.
Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен днес  в 11 ч. за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски 2“ следствие, на което имало изтичане на дренажни води.  
повече»

Срещу дружеството, експлоатиращо хвостохранилище „Ерма река“, стартира административнонаказателно производство

11.03.2020 г.
Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Върбица в района на град Златоград на 6 март 2020 г.,  когато екип от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и  Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково извършиха  проверка на място.  
повече»

Сигнал за побеляване на река Върбица проверяват регионалните структури на МОСВ

06.03.2020 г.
Експерти на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БД ИБР) и Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково проверяват сигнал за побеляване на река Върбица в района на град Златоград. На място са и представители на РУП – Златоград, както и от община Златоград.
повече»

Сигнал за пяна в река Малка Арда провериха експерти от регионалните структури на МОСВ

01.03.2020 г.
Експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БД ИБР) и Регионалната лаборатория Смолян към ИАОС провериха сигнал за наличие на пяна без мирис в река Малка Арда между селата Малка Арда и Оряховец. Сигналът е получен днес около 10 часа от телефон 112. 
повече»

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки 2

23.02.2020 г.
Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки2  - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. 
повече»

Министър Димитров: Институциите реагирахме бързо и установихме причината за замърсяването на реките Юговска и Чепеларска

22.02.2020 г.
 
Нерегламентирано заустване на производствени води от хвостохранилището на „Лъки Инвест“ АД е причина за замърсяването на реките Юговска и Чепеларска. Това установи извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към Изпълнителната агенция по околната среда и водите в Пловдив и Смолян. На място проверката извършиха министърът на околната среда и водите Емил Димитров, областният управител на област Пловдив Дани Каназирева и експерти. Устновено беше, че замърсяването в реката идва от незаконно включена тръба към първи утайник на хвостохранилището. Взети са водни проби от отпадъчните води, изтичащи от тръбата.
повече»

Установено е ново замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

21.02.2020 г.
Късно днес при извършено контролно пробонабиране  на водите на река Юговска и река Чепеларска, бяха установени наднормени концентрации на цианиди, при устието на река Юговска, Асеновград и в село Бачково. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди незабавно проверка на случая, която ще бъде направена утре сутринта.
повече»

Вторите проби от реките Юговска и Чепеларска не установиха замърсяване с цианиди

12.02.2020 г.
Вторите проби на водите на река Юговска и река Чепеларска , взети днес във връзка с инцидентното замърсяване на реките от „Лъки Инвест“ АД не установиха наднормени концентрации на цианиди от устието на р. Юговска до пункта след гр. Асеновград.
повече»

Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за авария в хвостопровод и замърсяване на реките Юговска и Чепеларска

11.02.2020 г.
Авария в хвостопровод на „Лъки Инвест“ ЕООД е довела до замърсяване на водите на реките Юговска и Чепеларска днес следобед. След получен в РИОСВ – Пловдив сигнал са сформирани два екипа от експерти към БД ИБР, РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Смолян, Регионалните лаборатории към ИАОС в Пловдив и в Смолян, които извършиха проверка и взеха проби от 8 пункта по течението на река Юговска и река Чепеларска.
повече»

Министър Димитров провери язовир „Асеновец“ и водоснабдяването на Сливен

07.02.2020 г.
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров провери състоянието на язовир „Асеновец“, от който Сливен се снабдява с питейна вода. В момента язовирът е с наличен полезен обем от 5,858 млн. куб. м, а на ден се ползват около 18 хил. куб. м за нуждите на града.
По време на инспекцията вчера Емил Димитров, директорите на 
повече»

РИОСВ – Пазарджик и Бaсейнова дирекция "Източнобеломорски район" проверяват замърсяване на Марица с нефтопродукти

04.02.2020 г.
РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти.
 Контролните органи на МОСВ установиха инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ АД в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване. Установена е производствена авария в цех „Транспортна лента” от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му.
повече»

Няма превишения на нормите за пестициди и индустриални замърсители в Марица

03.02.2020 г.
Няма превишения на стандартите за пестициди и индустриални замърсители в Марица. Това показват данните от анализа извършен от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).
Резултатите от взетите втори проби на 26.01.2020 г. от р. Марица и р. Пишманка
повече»

Водите в река Марица са изследвани по 86 показателя заради замърсяването

28.01.2020 г.
За да се установи причинителят на замърсяването на водите в река Марица, пробите са изследвани по 86 показателя, които могат да предизвикат токсичност – цианиди, арсен, живак, други метали, пестициди и общи физикохимични показатели. Това съобщи Марин Маринов, директор на Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) по време на съвместна пресконференция на областния управител на Пловдив Дани Каназирева, директора на БДИБР Цветелина Кънева и директора на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев. Проверките на институциите по взетите на 25 януари проби от водите на реката са показали замърсяване с три вида пестициди.
повече»