НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Срокът за подаване на декларации е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2022 година

04.01.2022 г.
Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31 януари 2022 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2021 г. повече»

РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора с участието на БД "Източнобеломорски район"

26.11.2021 г.
На 24.11.2021 г., експерти от РИОСВ-Стара Загора, БДИБР и РЛ – Стара Загора към ИАОС извършиха извънредна проверка на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлина енергия използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции“ на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора. Тя се осъществи в присъствието на инж. Петър Димитров, зам.-министър на околната среда и водите и екип от МОСВ.

  повече»

МОСВ представи в Пловдив проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

15.11.2021 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) представи днес в Пловдив дейностите по актуализиране на Плановете за управление на речните басейни. Екип от Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценка на въздействието на различни фактори, както и набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г. 
повече»

МОСВ И ПАРТНЬОРИ ОТ БАСЕЙНОВАТА ДИРЕКЦИЯ В ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯТ ТРЕТИ ЦИКЪЛ НА ПУРБ

12.11.2021 г.
Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те ще се провеждат на територията на четирите басейнови дирекции в страната, като тази в Пловдив ще е на 15 ноември 2021 г. от 11.00 часа в Конферентна зала на Хотел Алианс, бул. „Васил Априлов“ №7.
повече»

Консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район

15.10.2021 г.
Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ публикува за консултация с обществеността Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район за басейново управление.
Консултацията ще се проведе в период от шест месеца - от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г. повече»

МОСВ кани заинтересованите страни да се включат в отбелязването на Европейска седмица на мобилността 2021

20.09.2021 г.
    Министерството на околната среда и водите (МОСВ) кани всички заинтересовани български градове, институции, бизнес организации и неправителствени организации да участват активно в отбелязването на юбилейното 20-то издание на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), което ще се проведе от 16 до 22 септември 2021 г.
повече»

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

28.05.2021 г.
    През годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво.
    От  5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.
повече»

Консултации по проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.

17.03.2021 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД


На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
повече»

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

15.03.2021 г.
Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.
Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.
Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.
Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.
повече»

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

11.02.2021 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

  повече»

Дадено е предписание за почистване на плаващото сметище в язовир „Кърджали“

03.02.2021 г.

След разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров по постъпил сигнал за плаващо нерегламентирано сметище във водите на язовир „Кърджали“ в землището на с. Пъдарци, общ. Кърджали вчера беше извършена съвместна проверка от представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив (БД ИБР).
повече»

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

18.01.2021 г.
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.),

до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)
повече»

Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/

15.10.2020 г.
Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите. 
повече»

Експерти и ученици отбелязаха Седмицата на мобилността с „Разходка за знания“ покрай р. Марица

17.09.2020 г.

 
По повод на "Седмицата на мобилността", Басейнова дирекция „Източнобеломорски район  проведе за втора поредна година разходка за знания. Тази година мотото е "Избери как да се придвижиш".
По време на разходката за знания се дискутираха въпроси свързани със замърсяването на въздуха и как то влияе върху водните обекти.
Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив имаха възможност да наблюдават също така птиците в реката през този сезон и получат допълнителни знания за местообитанията им от експертите на дирекцията.
повече»