НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Василка Чопкова е новия директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“.

08.06.2020 г.
„Разчитам на вас и вашата експертиза, за да вървим напред и изпълняваме заедно поставените задачи“, с тези думи г-жа Чопкова се обърна към колектива на Басейнова дирекция.
Василка Чопкова е работила в община Пловдив от 2002 в областта на екологията, като последните 6 години е изпълнявала по заместване длъжността директор на дирекция „Екология“.
повече»

Три екоинституции провериха розоварна в с. Слатина

04.06.2020 г.
Днес служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в с. Слатина, общ. Карлово.
повече»

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

30.05.2020 г.
За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).
повече»

РИОСВ Пловдив принудително ограничи производствената дейност на розоварна в Старосел

23.05.2020 г.
Екип на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда провериха сигнали за замърсяване на води от три розоварни.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив извърши втора проверка на Стара река

17.05.2020 г.
Експерти на Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" – Пловдив (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик извършиха повторна проверка  на сигнал за наличие на мъртва риба в Стара река.
повече»

Експерти провериха сигнал за мъртва риба в река Стара

17.05.2020 г.
Експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик провериха сигнал за наличие на мъртва риба в река Стара, подаден вчера от тел. 112 в 13.10 часа.
повече»

Басейнова дирекция - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешителното за заустване на отпадъчни води на мандра в с. Маноле

01.05.2020 г.

Във връзка с извършени нарушения на Закона за водите, условията в издаденото разрешително и замърсяването на р. Черна при с. Маноле Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив започна процедура по отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води на млекопреработващо предприятие.
повече»

Проверка на мандра установи замърсяване на река Черна заради повреда на пречиствателна станция

28.04.2020 г.
Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС днес провери млекопреработващо предприятие в с. Маноле след постъпил сигнал за замърсяване на река Черна с отпадъчни води.
повече»

Удължават се сроковете за отчитане на проектите в националния ученически конкурс "Посланици на здравето 2019-2020"

24.04.2020 г.
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
повече»

Екоексперти провериха сигнал за побеляване на река Маданска в района на с. Ловци

14.04.2020 г.
Сигнал за побеляване на река Маданска провериха експерти на Басейновa дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян и Регионална лаборатория - Смолян към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
повече»

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото “Действия срещу изменението на климата “

13.04.2020 г.

Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие.
Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем.
повече»

Преустановено е заустването на води от рудник “Батанци” край Мадан

09.04.2020 г.
Преустановено е заустването на води от рудник “Батанци” в река Батанска край град Мадан. Това е в резултат на извършена проверка от експерти на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян  по сигнал за побеляване на река Батанска от днес.
повече»

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"подобрява електронното обслужване, чрез повишаване на мерките за сигурност

01.04.2020 г.
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" призовава граждани, юридически организации да използват Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление.
повече»