НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

БДИБР стартира шест работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

06.11.2017 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи-семинари в рамките на обучително-информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка “Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията” от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР (2016-2021) и за осъществяване на националния приоритет “Подобряване на подготвеността и реакциите на населението”.

Целта на семинарите е разпространяване на знания и информация, както и развитие на умения за справяне в случай на наводнение.
 
Дата на провеждане на семинара  Населено място                 Речен басейн                                       
07.11.2017 г. Смолян Арда - горно течение
09.11.2017 г. Кърджали  Арда - долно течение
14.11.2017 г. Ямбол Тунджа
16.11.2017 г. Пазарджик Марица - горно течение
21.11.2017 г. Хасково Марица - долно течение
23.11.2017 г. Пловдив Марица - средно течение

Дневен ред и регистрационна форма са публикувани в сайта на БДИБР в секция „ПУРН“, подсекция „Изпълнение на ПУРН“.