НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

МОСВ награди проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който БДИБР е партньор

09.11.2017 г.

Успешно реализираният проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е  партньор, беше награден с приз в категория „С грижа към природата“.

Това се случи в Националната галерия „Квадрат 500“  на състоялата се на 7 ноември 2017 година заключителна конференция за приключване на програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общият бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро е осигурен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Чрез изпълнението на двете програми МОСВ успешно управлява устойчив механизъм за прилагане на приоритетни национални и европейски екологични политики. Министерството беше подпомогнато при прилагането на политиката за управлението на водите и в частност: интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни води, подробен мониторинг на морските води, с постигнатите резултати част от проектите допринесоха за актуализиране на програмите от мерки, заложени в Плановете за управление на речните басейни“, посочи в словото си министър Димов, под чийто патронаж премина събитието.

Измежду изпълнените 38 проекта в рамките на двете програми, Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области. В категорията „С грижа към природата“ беше отличен „Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа –България“  - бенефициент на проекта „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който БДИБР беше партньор.

Резултатите, постигнати в проект ANCHOR, представляват значителен принос към Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 година), където бяха интегрирани. Разработената „Методология за определяне на допустимостта за изграждането на ВЕЦ“ е насочена към осигуряването на информирано вземане на решения при издаването на нови разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект и възможност да се проведе пълноценна оценка на допустимостта - както на ниво речен басейн, така и на ниво инвестиционен проект.