НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Резултатите от водните проби на река Въча край Кричим не показват превишения

30.01.2018 г.
Готови са резултатите от пробовземането, извършено на 30 декември 2017 г. след сигнал за мъртва риба в река Въча.

Взетите проби от повърхностни води са анализирани по общи физикохимични показатели, пестициди и метали. Резултатите не показват превишаване на анализираните показатели. Незначително е превишена нормата по показател „ортофосфати (като фосфор)“.

Експерти от Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и  РИОСВ – Пловдив провериха сигнала, подаден от кмета на Кричим в края на миналата година. Тогава бе установено замърсяване от преливния колектор за дъждовни води на канализацията на града. На 3 януари експерти повторно посетиха мястото и се убедиха, че изтичането е преустановено.