НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Очакват се нови повишения на речните нива

05.03.2018 г.
   Днес (05.03) ще има временно понижение на речните нива в басейна. През нощта на 05 срещу 06.03, вследствие на валежи и продължаващо снеготопене ще има нови повишения на речните нива в средните и долни части от водосборите р. Тунджа и р. Марица, както и във целите водосбори на р. Арда и р. Бяла. На 07 и 08.03 по-значителни повишения ще има на водните нива в долните течения на основните реки - р. Марица и р. Туднжа, вследствие на оттичане, като на 08.03 вечерта се очакват нови повишения на речните нива в средното и долното течения на р. Тунджа (в старопланинските ѝ притоци и във водосбора на р. Мочурица) и в долните части от водосбора на р. Марица, вследствие на валежи от дъжд. От 09.03 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като повишения ще има в следните и долни течения на основните реки и през следващите 1-2 дни.

   Системи за ранно предупреждение:

   Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:
- Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 07.03 и да се задържи над него до вечерните часове на 08.03.2018 г..
- Водното ниво на р. Сазлийка при с. Гълъбово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над и около него до обедните часове на 09.03.2018 г..
- Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 08.03.2018 г..
- Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове на 09.03.2018 г..
- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него и през следващите 5 дни.
- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е преминала над оранжевия праг за риск от тревога и ще се задържи около и над него и през следващите 5 дни.
 
   Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:
- Според последните симулации водното количество на р. Черна при гр. Смолян няма да достигне жълтия праг за внимание.
- Според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем няма да достигне жълтия праг за внимание.