НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

БДИБР–Пловдив и РИОСВ–Стара Загора провериха сигнал за замърсяване на р. Еледжик

14.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери постъпил в РИОСВ – Стара Загора сигнал за замърсяване на водите на р. Еледжик, в границите на с. Априлово, общ. Гълъбово.

Двете екоинституции съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Стара Загора установиха на място, че при моста на с. Априлово водата е с белезникав цвят и миризма, характерна при гнилостни процеси. Проверен е и свинекомплекс в съседното село Пъстрен, сочен като източник на замърсяване в сигнала, но от него няма заустване на отпадъчни води, които биха причинили замърсяването.

Установено е, че замърсена вода изтича в р. Еледжик от изпускателя на микроязовир над с. Априлово. Касае се за изпускане на наслоени утайки в долните слоеве на водоема. За да се диагностицира степента на замърсяване, са взети водни проби за анализ от 4 пункта: от р. Еледжик преди вливането й в язовира, от язовира, при изпускателя му и от реката след водоема. Пробите ще се изследват по показателите: рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, азотни и фосфорни показатели и БПК. Измерените на място резултати сочат ниски стойности на разтворен кислород в р. Еледжик след изпускателя на язовира, които се дължат на изпускането на дънни утайки. Във всички пунктове са констатирани повишени стойности на електропроводимост.

След като окончателните мониторингови резултати бъдат готови и анализирани, експертите на БДИБР ще определят санкцията, която ще бъде наложена на концесионера. Те ще се публикуват своевременно и на сайта на институцията.