НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

БДИБР организира работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

27.08.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
Кампанията стартира на 28 август 2018 г., във Велинград, в конферентната зала на хотел «Велина», от 9 часа за институции и от 13,30 часа за обществеността на Велинград.
Следващите срещи ще се проведат в Хасково – на 30 август, в Пловдив – на 31 август, в Сливен – на 4 септември, в Смолян – на 11септември и в Кърджали – на 13 септември.
Подробна информация за всяка среща, може да намерете на сайта на дирекцията в секция:
ПУРН--->Изпълнение на ПУРН --->Обучителни семинари по ПоМ, като след това посочите съответния град.