НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция проведе среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение

16.09.2018 г.
Със среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение, приключи информационната кампания на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за действия и координация между институциите и населението при наводнения.
В продължение на месец Басейнова дирекция Източнобеломорски район организира срещи в градовете Велинград, Хасково, Пловдив, Сливен, Смолян и Кърджали. На тях експерти и научни раборници представиха примерни аварийни ситуации и дейности на спасителни екипи. Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда и действия след оттегляне на водата.Бяха презентирани също така и възможностите за използване на спътникови изображения за управление на природни бедствия – наводнения, по ПроPrikграма Коперник на ЕС.
Основната цел на тези обучителни срещи бе да се подобри взаимодействието между институциите ангажирани в процеса на управление на риска от наводненията. Различните институции, като НИМХ, МОСВ, Басейновите дирекции, Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), областни и общински щабове и др., участват в изготвянето мероприятия по превенция за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения, за евакуация, спасяване на пострадалите и възстановяване на щетите при наводнения. Ето защо е необходимо всички те да са в постоянна комуникация и да координират специфичните си действия.