НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извърши 279 проверки през август

26.09.2018 г.
Експертите на  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ през август извършиха 279 проверки.  Oт тях 88%  са за изпълнение на условията в издадените разрешителни. 
Подадени са 21 сигнали и жалби , дванадесет  са получени на „зеления“ телефон.  Най-много са сигналите за водовземане без разрешително, нерегламентирани дейности в речните легла и замърсяване на водите.
В резултат на  проверките са дадени 51 предписания и са съставени 21  Акта за установяване на административни нарушения  /АУАН/ , 16 са за водовземане без издадено разрешително, 4 за неспазване на условията в издадените разрешителни и един за неизпълнено предписание. Общата стойност на наложените глоби е 8 450 лв.
Дирекцията е съставила и 7 Акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност 130229 лв. Постъпилите през август суми от събрани такси по Закона за водите са 710 125 лв.
Продължават проверките на птицеферми за незаконно водовземане от подземни води. Към момента са проверени 153 обекта, от общо 215 птицеферми. В резултат на проверките са започнати 34 административно-наказателни производства.
През август няма констатирани нарушения на режимните графици за използване на водите на комплексните и значими язовири. Съгласно Закона за водите Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ следи  графиците на язовирите „Копринка“, „Жребчево“, „Асеновец“, „Малко Шарково“,  „Домлян“, „Пясъчник“, „Тополница“,“ Белмекен“, „Голям Беглик“/Широка поляна“, „Батак“, „Въча“, „Цанков камък“, „Тракиец“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“.
Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на телефони (032)621552 , 0885 166 044 по емейл bd_plovdiv@.abv.bg, както и в деловодството на БД ИБР.