НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще проведе второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

07.11.2018 г.
На 9 ноември от 11 часа в конферентната зала на хотел „Алианс“-Пловдив ще се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.
На заседанието ще бъдат представени и разгледани проблеми, свързани с наводненията – създаване на капацитет за адекватна реакция на публичните институции и населението, както и мерките към Плана за управление на речните басейни, финансирани през 2018 година от ПУДООС. Членовете на басейновия съвет ще бъдат запознати и с програмата на Осмата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент, която започва на 10 ноември.
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на дирекцията. В него участват 26 представители на държавни структури на различни министерства, общини, водоползватели, неправителствени и браншови организации, както и представители на научните среди с отношение към водните проблеми.