НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ виж всички »

265 проверки извършиха експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ през месец октомври

16.11.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е извършила  265 проверки през октомври , 161 са за спазване на условията в издадените разрешителни, в резултат на което са направени 76 предписания. Най – много са за неплатени такси.
Издадени са 32 наказателни постановления, като стойността на наложените глоби е 7750лв. През месеца експертите са съставили 22 акта за установяване на публични държавни вземания в размер на  718 481 лв. Постъпилите суми от такси по Закона за водите през октомври са 593 951 лв. или със 17 500 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
Проверки с дрон бяха извършени на седем участъка от река Върбица и на участъци от река Марица в землищата  на селата  Мирово и Зетьово, общ. Стара Загора.
Басейнова дирекция продължава проверките за проводимостта на речните корита с участие на експерти от междуведомствени комисии, назначени със заповед на областните управители и кметове.
Петнадесет са получените сигнали и жалби за нарушение на Закона за водите.  Експертите  провериха сигнал за замътняване на река Черна в землището на Смолян. При огледа експертите са установили, че се извършва почистване на речното легло чрез изземване на наносни отложения , почистване от паднали дървета, храсти, дървесна растителност и строителни отпадъци, поради което реката е замътена и с променен цвят. Фирмата, извършваща почистването има разрешително за ползване на воден обект.  Проверен беше и сигнал за замърсяване на р. Въча в Кричим. При проверката е констатирано наличие на смесени битови отпадъци и отпадъци от пластмасови опаковки.  На община Кричим е дадено предписание за почистване на замърсения участък, което е изпълнено своевременно.  
За нарушения на Закона за водите гражданите могат да подава сигнали на телефони (032)621552 , 0885 166 044, чрез е -мейл bd_plovdiv@.abv.bg  и в деловодството на БД ИБР.