НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция Източнобеломорски район извърши проверка на река Тунджа при село Розово

05.02.2019 г.
Експерти на Басейнова дирекция Източнобеломорски район извършиха проверка на участци на река Тунджа при село Розово.
При направения оглед  e установено, че са извършени дейности в речното легло, чрез изземване на наносни отложени, дървесна и храстова растителност в участъци преди и след пътния мост, свързващ с.Розово със с.Овощник.
За тази дейност има издадено разрешително на фирма „ ИН СТРОЙ КОМ-Георгиеви“ООД, на база сключен договор с областната администрация и представени документи включително и инвестиционен проект. По цялата дължина на участъците бяха заснети координати  и направени панорамни снимки с дрон.  В първия участък има заблатени  изкопи в блозост до самия бряг с размери около 3 м.
Констатирано е, че има изравнена  площ с ширина около 50м успоредна на водното течение в резултат на изземване на земни маси, като котата спрямо прилежащия терен е свалена приблизително с 2 м. В участъка има дънери и клони, натрупани непосредствено до брега. При вливането на река Енинска в река Тунджа, устието  е силно уширена и превърната във водно огледало, след което речното корито отново се стеснява.
За установяване на съответствието на изпълнените дейности с издаденото разрешително и инвестиционния проект, засечените на място координати ще бъдат сравнени с проектните и при   констатиране на отклонения ще бъдат предприети действия съгласно Закона за водите.