НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Събраните такси от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ от началото на годината са 9 млн. лв.

25.02.2019 г.
През януари Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е издала 18 наказателни постановления за нарушаване на Закона за водите (ЗВ) в размер 16 150 лв.
Събраните такси са над 9 милиона лева. През януари са издадени 9 акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност  377 286 лв.
От началото на годината са извършени 128 планови проверки, като 102 са по изпълнение на условията на издадените разрешителни. За установени несъответствия са направени 19 предписания и съставени 12 акта за установяване на административни нарушения.
За неизпълнение на условията в издадените им разрешителни по реда на ЗВ са наложени глоби от 2000 лв. на 5 фирми – 4 от Старозагорска област и една от Смолянска област. За водовземане без разрешително е наложена санкция също от 2000 лв. на фирма в Пловдив.
На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 6 сигнала и  жалби. Два от сигналите не се потвърдиха.