НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

БДИБР провериха сигнал за пресушаване на река Въча

11.03.2019 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извършиха незабавна проверка по сигнал за пресушаване на река Въча след водохващането на „Напоителни системи“ ЕАД.
Проверката констатира, че след 14 часа на 10 март 2019 г. са изключени хидрогенераторите на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“, с което не е е спазен режимният график на МОСВ за месец март 2019 г. Съгласно графика за оводняване на  руслото на река „Въча“ следва да се подава вода, като ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ работят 24 часа дневно, преработвайки по 5 м3/сек.
Във връзка с направените констатации и установеното нарушение Басейновата дирекция ще предприеме действия за започване на административнонаказателно производство по Закона за водите.