НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е съставила 70 акта за административни нарушения

13.05.2019 г.
През април Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е извършила 246 проверки, като 140 от тях са по изпълнение на условията в издадените разрешителни.
В резултат на контролната дейност са съставени 70 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/.  Над 70% от тях са за неподадена декларация, която се изисква от титулярите на разрешителни, включително и на комплексни разрешителни.
На пет фирми са съставени АУАН за водовземане без издадено разрешително. Санкционирани са фирми, които не са изпълнили дадените предписания или условията в дадените разрешителни.
Басейнова дирекция е издала 10 наказателни постановления /НП/, с които на нарушителите са наложени глоби и имуществени санкции по Закона за водите в размер на 9150 лева.
Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през април са над 325 хил.лв.
На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 18 сигнала и  жалби, като три от тях са на територията на област Пазарджик. Проверен е сигнал за извършване на строителни дейности в санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Чепино“. Констатирано е, че се извършват възстановителни работи на подпорна стена и има натрупани строителни отпадъци, за което е уведомена община Велинград.
Неоснователен се оказа сигналът за изсичане на дървета и изграждане на път в чашата на язовир Въча. Своевременно беше проверен и сигнал за замърсяване на р. Марица от студения канал до с. Огняново и наличието на умряла риба. При проверката не се констатира наличие на умряла риба.
За нарушения на Закона за водите гражданите могат да подават сигнали на телефони (032) 621552, 0885 166 044, на електронен адрес bd_plovdiv@abv.bg  и в деловодството на БДИБР