НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Екоексперти направиха незабавна проверка по сигнал за изхвърлени опаковки от опасни препарати на брега на р. Стряма

17.05.2019 г.
Екип от експерти от три институции направи незабавна проверка по сигнал от медии за изхвърлени на брега на р. Стряма край село Калековец опаковки от препарати за растителна защита.  Представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БДИБР) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) направиха обход на посоченото в сигнала място – селскостопански път между реката и земеделски насаждения. Те бяха придружени и от представител на община Раковски.
Към момента на проверката и при направения обход край река Стряма не са установени замърсявания. Към община Раковски също е подаден сигнал за замърсяване, а органите на местната власт са реагирали веднага. Те са установили кой е земеделският производител, виновен за замърсяването и същият е почистил разпилените опаковки. Отдел „Растителна защита“ към ОДБХ ще предприемат последващи действия спрямо установения причинител на замърсяването съгласно своите компетентности.
Препаратите за растителна защита са вещества и смеси с категории на опасност по смисъла на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Изхвърлянето на отпадъци от препарати за растителна защита от земеделските производители става по специален ред. Фермерите трябва да имат сключен договор за предаване на празните опаковки от продукти за растителна защита с лицензирани фирми за събирането, предварителното третиране, транспортирането и оползотворяването им.