НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Незабавна проверка на река Марица извършиха експерти от РИОСВ - Пловдив и БДИБР

22.05.2019 г.
Екип на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ извърши незабавна проверка, след като институциите се самосезираха по сигнал от медиите, че в река Марица в центъра на Пловдив тече бяла гъста пяна.Посоченото в публикацията място е посетено веднага от експерти на екоинституциите съвместно с представители на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Не е установено замърсяване. Взети са водни проби от реката при моста на Панаира, които са анализирани на място по показателите киселинност, електропроводимост и кислород. Резултатите показват, че качеството на водата е в допустимите граници. Измерената температура на водата на река Марица е 160С.