НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извърши 346 проверки през юли

12.08.2019 г.

142 акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност над 10 милиона лева са издадени през месец юли от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извърши 346 проверки, като 60% от тях са по издадени разрешителни. В резултат на осъществения контрол, който се проведе на територията на 63 общини в 10 области, са издадени 33 предписания. Съставени са 13 акта за установени административни нарушения.
За водовземане без издадено разрешително по Закона за водите са съставени 10 акта на следните юридически и физически лица: „Комплексна опитна станция Ямбол“; „Станев Консерв“ ЕООД; „Автокристал“ ЕООД; “Сортови семена и растителна защита“ ЕООД; “Верди Логистикс“ ЕООД; „Милки Груп Био“ ЕАД; Земеделски производител П.Н. и  “Биосет“ ЕООД. Един акт е съставен за неспазване на условията в издаденото разрешително на община Хисаря и един акт за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително  съгласно Закона за водите на „МЦД 02“ ЕООД.
Издадените 33 предписания са основно за проверка на измервателни устройства и осигуряване на проводимост на речното легло. През месеца са предприети действия по 31 сигнала за нарушение на Закона за водите.
Във връзка с постъпила жалба за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Пясъчник, от обект „База-паркинг за цистерни камиони“, е извършена проверка и е издаденото предписание да се затвори тръбата, което е изпълнено. Експерти на БД ИБР провериха сигнал за изграждане на нерегламентирано сметище в коритото на р. Марица близо до сепарация за инертни материали съвместно с РИОСВ-Пловдив и община Марица. При огледа беше установено, че на територията на площадката за третиране на неопасни строителни отпадъци, разположена непосредствено до левия бряг на р. Марица, няма замърсяване от строителни и битови отпадъци, както и замърсяване на речното корито.
Дирекцията е издала 142 Акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност 10 875 717 лв., като всички са по издадени разрешителни на ВиК Сливен и ВиК Пловдив.
Басейнова дирекция напомня на всички свои водоползватели, че следва да заплатят  дължимите такси по Закона за водите, при отказ ще им бъде съставен акт за установяване на публични държавни вземания по Закона за административните наказания.