НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

314 акта за над 15 млн. лева е съставила Басейнова дирекция от началото на годината за нарушения на Закона за водите

19.10.2019 г.
От началото на годината Басейнова дирекция Източнобеломорски район е съставила 314 Акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност над 15 млн. лева. Само през септември актовете са 51 на стойност 870 хил. лв.
През септември Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е извършила 365 проверки, като 65% от тях са по изпълнение на условията в издадените разрешителни. При 63 проверени обекти е установено водовземане без издадено разрешително съгласно Закона за водите.
Проверките по подадени сигнали и жалби са 22, като 9 от тях са получени на „Зеления телефон”. Всички са своевременно проверени, като при един от сигналите не е  констатирано нарушение по Закона за водите.
В резултат на извършените проверки са дадени 65 предписания и съставени 23 броя Актове за установяване на административни нарушения.
През септември са издадени 15 Наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби, респективно имуществени санкции по Закона за водите в размер на 24 250 лева.
Постъпилите суми, представляващи събрани такси през септември са 194 хил. лева, като от началото на годината те са близо 12 млн. лева.
Съгласно Закона за водите Басейновите дирекции контролират изпълнението на месечните графици за използване на водите на комплексните и значими язовири. На територията на БД ИБР това са Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец. През месец септември няма констатирани нарушения по спазването на месечните графици за използване на водите на тези язовири
За нарушение на екозаконодателството всеки гражданин може да подава сигнали на: телефон (032)621552 и 0885 166 044; чрез емейл bd_plovdiv@.abv.bg, както и в деловодството на БД ИБР.