НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провери сигнал за дейности в коритото на река Марица

24.11.2019 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ извършиха проверка на участък от речното корито на река Марица. БДИБР се самосезира по сигнал за дейности в коритото на река Марица в участъка източно под шосейния мост на път Пловдив-Стара Загора, в землище на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора. В участъка се извършват дейности по „Поддържане проводимостта на речното легло чрез изземване на наносни отложения“ от „Ин Строй-Ком Георгиеви“ ООД.
Басейнова дирекция провери изпълнението на условията в издаденото разрешително на фирмата изпълнител. За установяване на състоянието на речното дъно е използвана лодка и допълнителна техника – сонар, като са измерени дълбочини от кота водно ниво до дъното на реката. Установено е неравномерно почистване от наноси и разлика в дълбочините по дължина на водното течение, което води до нарушаване на естественото състояние на речното корито. За констатираното нарушение ще бъдат предприети административнонаказателни действия срещу изпълнителя „Ин Строй-Ком Георгиеви“ ООД.
Извършен беше оглед и на съседен участък, посочен в сигнала, в който не се установиха следи от извършване на дейности по почистване на дървесна, храстовидна растителност и наносни отложения.
В БДИБР постъпи писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ – „Областно пътно управление“ - Стара Загора, с което ни уведомяват, че от тяхна страна ще бъде извършена проверка за състоянието на хидротехническото мостово съоръжение в участъка на шосейния път Пловдив-Стара Загора.