НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция – Пловдив стартира административнонаказателна процедура срещу НЕК ЕАД

14.12.2019 г.
Днес, 14 декември, експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извършиха повторна проверка по сигнал за замърсяване на река Въча. Установено беше, че в реката продължава изпускането на отработени води със същия оцветен белезникав характер. В ранния следобед беше преустановена работата на ВЕЦ „Въча 1“, като е намерено техническо решение за осигуряване на оводняването на коритото на река „Въча“.
Източникът на замърсяване беше установен още вчера, 13 декември, при проверка на съвместен екип от експерти на БДИБР, РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС. При оглед на мястото на изтичане на преработени води от ВЕЦ “Въча 1” в река Въча са констатирани петна, образуващи филм по водната повърхност.
По указание на Басейнова дирекция бяха взети водни проби от р. Въча от мястото на изтичане на отработените води от ВЕЦ “Въча 1“. Пробите ще бъдат изследвани по показателите aктивна реакция pH, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5 и ХПк, азот нитратен, ортофосфати (като фосфор), общ азот, общ фосфор (като фосфор), нефтопродукти, желязо, манган, мед, цинк и РАН. Направените  експресни изследвания при полеви условия, по първите три показателя не показват отклонение.
БДИБР издаде предписание на НЕК ЕАД за незабавно преустановяване изпускането в река Въча, като се спазва условието за осигуряване между 5 куб.м./сек ÷ 7 куб.м./сек., 24 часа в денонощие за оводняване на река Въча. В изпълнение на предписанието днес бе преустановена работата на ВЕЦ „Въча 1“, а БДИБР стартира административнонаказателна процедура срещу НЕК ЕАД.