НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

В резултат на завишени превантивен контрол, подадените сигнали са по-малко в сравнение с предходни години.

18.01.2020 г.
През 2019 година Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ увеличи два пъти проверките с цел превантивен контрол, в резултат на което броят на подадените сигнали за нарушение на Закона за водите са по-малко в сравнение с предходни години. Получените сигнали на Зеления телефон и по пощата са 232 броя, като най-честите от тях са за замърсяване на повърхностни водни обекти и нерегламентирано водовземане. Всички сигнали бяха своевременно проверени и при констатирани нарушения бяха предприети действия съгласно Закона за водите.
Извършените контролни проверки през 2019 година са 3541 броя, като 70% от тях са по спазване на условията на издадените разрешителни. Съставени бяха 320 акта за установяване на административни нарушения. Издадените наказателни постановления са 290, на обща стойност 245000, като размерът на санкцията е между 150 и 10 000 лева. Така например за изпускане на замърсени води в река Въча на НЕК ЕАД беше наложена глоба от 10 000 лева. За нерегламентирани водовземания бяха наложени пет глоби на частна фирма, на обща стойност от 10 000 лева. Санкция 5000 лв. беше наложена на други две частни фирми. Имаме издадени още над 40 броя наказателни постановления, в размер на 2000 лева.
През изтеклата година Басейнова дирекция е издала и 585 броя акта за установяване на публични държавни вземания, като стойността на вземанията е 17 260 000 лев