НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Срокът за подаване на декларации е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2020 година

18.01.2020 г.
Срокът за подаване на декларации по чл. 149 б от Закона за водите е до 31 януари 2020 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2019 г. От миналата година отпадна задължението Басейнова дирекция да уведомява писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.  Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.
Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2020 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БД ИБР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне.