НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Няма отклонения в качеството на водите на река Чепеларска

31.01.2020 г.
Резултатите от  излезлия днес анализ на пробите от  проверката на река Чепеларска не показват отклонения от приетите норми и стандарти за качество на околната среда. Сигналът за замърсяване и наличие на мъртва риба беше подаден на 25.01.2020 г. и проверен незабавно още същия ден от съвместен екип от експерти на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория към ИАОС.
От мястото, посочено в сигнала - р. Чепеларска в района на моста срещу рибарник след вливане на р. Юговска, е взета проба от повърхностни води. Тя е изследвана по следните показатели: активна реакция, електропроводимост, разтворен кислород, температура, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост и 12 метали и металоиди (олово, кадмий, мед, цинк, манган, арсен, живак, хром общ, селен, никел, алуминий, антимон).