НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район

15.10.2021 г.
Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ публикува за консултация с обществеността Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район за басейново управление.
Консултацията ще се проведе в период от шест месеца - от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г.
Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Източнобеломорски район за басейново управление е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район за периода 2022 – 2027 г. Целта му е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми за всеки район за басейново управление.
Доклада представя информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това, как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.
Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово значение за вземане на правилните решения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите.
Публикуваният доклад за Източнобеломорски район за басейново управление  може да намерите тук.
Информация за  начина на изпращане на становища и предложения е публикувана  тук .
Плановете за управление на речните басейни се актуализират чрез изпълнение на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и се изпълнява с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.