НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

МОСВ И ПАРТНЬОРИ ОТ БАСЕЙНОВАТА ДИРЕКЦИЯ В ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯТ ТРЕТИ ЦИКЪЛ НА ПУРБ

12.11.2021 г.
Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те ще се провеждат на територията на четирите басейнови дирекции в страната, като тази в Пловдив ще е на 15 ноември 2021 г. от 11.00 часа в Конферентна зала на Хотел Алианс, бул. „Васил Априлов“ №7.

Разработването на актуализираните планове се изпълнява по Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, партньори са четирите басейнови дирекции в страната, а срокът за реализацията му – до 2023 г.

Конференцията по стартиране изпълнението на дейностите по проекта ще се проведе в хибриден вариант (присъствено и онлайн) като за участие в нея са поканени: експерти от Дирекция „Управление на водите" в МОСВ, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски регион“, общински и областни администрации, поделения на НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, РЗИ, ИАРА, ДАГ в региона, НПО и местни фирми, както и консултанти от Международната банка за възстановяване и развитие.

Конференцията ще се проведе при спазване на условията по Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра на здравеопазването относно временните противоепидемични мерки.

УЧАСТНИЦИТЕ НА МЯСТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА, ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБОЛЕДУВАЛ ИЛИ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОВИД-19.