НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция – Пловдив спира процедурите за сондаж № 8 на находище „Павел баня“

04.08.2022 г.
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) издаде 3 бр. решения за спиране на открити производства по издаване на нови и изменение на действащи разрешителни за водовземане от минерална вода от сондаж № 8, част от находище „Павел баня“, представляващо изключителна държавна собственост.

След детайлен анализ на текущите административни и съдебни производства по отношение на сондаж № 8 в находище „Павел баня“ се установи, че през 2021 г. са издадени три предходни решения от директора на БД ИБР, които към настоящия момент се обжалват съответно пред Върховния административен съд (ВАС) и Административен съд – София град. Липсата на окончателно произнасяне от органите на съдебната власт означава, че не е ясно какви са свободните водни количества в сондаж № 8 и дали такива изобщо са налични. Това е така, доколкото оспорените административни актове са за отнемане и отказ за изменение на вече издадени разрешителни.

Описаните съдебни производства са от преюдициален характер спрямо трите процедури по издаване на нови и изменение на действащи разрешителни за водовземане от минерална вода, поради което последните са спрени по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, а именно „при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.“

Възобновяване на спрените процедури може да се извърши след влизане в сила на окончателни решения, постановени от компетентния съд.