НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Експерти на Басейнова дирекция - Пловдив и РИОСВ извършиха проверка по сигнал за нерегламентирано сметище по брега на р. Трепетущица

12.10.2023 г.
След постъпили в БД „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и РИОСВ - Пазарджик сигнали за нерегламентирано сметище по брега на р. Трепетущица, десен приток на р. Чепинска, е извършена съвместна проверка на място от експерти от двете институции в присъствието на представители на Рибарско сдружение „Нилет“, РДГ - Пазарджик и РУ-Велинград.
Установи се, че в резултат на строителни дейности при ремонт на стопанска постройка, собственост на ДЛС Чепино, в землището на с. Грашево, местност „Сухата лъка“ са струпани множество строителни отпадъци (тухли, бетон, дървен материал) по двата бряга на р. Трепетущица. Във водното течение на реката няма изхвърлени строителни отпадъци. В проверения участък от реката водният отток протича свободно.
Намерените отпадъци са на мястото на образуването в рамките на строителния обект. Те са неопасни. Строителството е извършено от дружество „Барин АЛП“ ЕООД въз основа на договор с ДЛС „Чепино“ и на база издадено от главния архитект на Община Велинград разрешение за строеж.
Предварителното съхраняване на образуваните отпадъци обаче е в непосредствена близост до реката. В БД ИБР не е постъпвала информация от ДЛС „Чепино“ относно извършените строителни дейности и директорът на БД ИБР не е съгласувал изхвърлянето на строителни отпадъци по бреговете на р. Трепетущица. Предвид риска от замърсяване на р. Трепетущица и с цел защита от вредното въздействие на водите, от директора на БД ИБР е дадено предписание на ДЛС „Чепино“ да се премахнат строителните отпадъци по десния и ляв бряг на р. Трепетущица.
След изтичане на срока на предписанията експерти на БД ИБР и РИОСВ - Пазарджик ще извършат повторна проверка на място. Административнонаказателни действия ще бъдат предприети в случай, че се установи неизпълнение на даденото предписание.