НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Умряла риба в река Черна

22.11.2023 г.

Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за умряла риба в река Черна
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална лаборатория към  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) провериха сигнал за умряла риба в река Черна. Сигналът е получен вчера около 17 часа, като незабавно е сформиран екип от експерти, които след обход в урбанизираната част на град Смолян са установили наличието на  мъртви екземпляри основно от вида  Мряна и единични екземпляри Пъстърва.

При полевия анализ на взетите от местата с наличие на умряла риба водни проби,  е констатирана висока стойност на pH  - над 12. При извършена проверка на заустващия в  Забатско дере, бетонов възел стопанисван от фирма „Дюлгер“ ООД е установено  превишение на стойността  на pH в точката на заустване. В близост до мястото на замърсяване няма други промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, зауствани в река Черна.

За допуснатото нарушение, на фирмата ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.