НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Сигнал за изтичане на отпадъчни води и запенване в река Арда провериха регионалните структури на МОСВ

01.03.2024 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Арда.

Сигналът е получен вчера (28 февруари ) в 13:45 часа. Веднага е сформиран екип от експерти. След извършена проверка е установено, че от  предприятие за производство на козметика в град Рудозем, чиито отпадъчни води след пречистване се заустват в градската канализация, е допуснато нерегламентирано заустване на производствени води през площадкова  канализация в река Арда. От РИОСВ – Смолян е дадено е предписание за преустановяване на заустването.

От Регионална  лаборатория – Смолян по заявка на РИОСВ – Смолян e взета водна проба на изход тръба, преди заустване в река Арда, а по заявка на  Басейнова  дирекция са взети водни проби от река Арда на около 100 метра преди и след точката на заустване, които ще бъдат анализирани по следните показатели: температура, рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор (като фосфор), ортофосфати (като фосфор), СПАВ, активна реакция, животински мазнини и растителни масла, азот амонячен, фосфати (като P (общ фосфор), нефтопродукти и анионактивни детергенти .

Срещу нарушителя ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.