НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект

24.02.2014 г.
31 март е крайният срок за плащане на таксите за предходната година за водовземане и/или за ползване на воден обект. 
Размерът на таксата се определя чрез Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Титулярите на разрешителни по Закона за водите представят ежегодно в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната година, в случая – за 2013 г. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.
Заплащането на таксите се извършва само по банков път. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът, за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.