НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Състояние на язовирите и реките на територията на Източнобеломорски район към 25.04.2014 г.

25.04.2014 г.
Басейна на река Марица
По данни на общинските администрации през нощта на много места е валял проливен дъжд, в момента е облачно, но без съществени валежи.
По информация на общини от обл. Пазарджик и общини от обл. София, попадащи на територията на БД-ИБР гр. Пловдив, се констатира, че водния отток в реките се е увеличил, но е далеч от критичните нива. Няма залети земеделски земи, съоръжения от пътната инфраструктура, части от урбанизирани територии. Състоянието в горното течение на реките на територията на БД-Пловдив може да се квалифицира като нормално, имайки предвид падналите интензивни валежи. Микроязовирите на територията на общините се наблюдават от общинските структури. Няма критични ситуации към момента. По-голямата част от микроязовирите са пълни на около 85-90% и поемат повишения отток на водите от техния водосбор. Преливат през преливниците микроязовири с неизправни основни изпускатели. Преливниците са почистени и пропускат водните обеми. Същите се наблюдават с повишено внимание от общините по места.    
Нивото на Стрелчанска Луда Яна е повишено от вечерта, в момента няма промяна, водата върви в канала на Пясъчник и в река Луда Яна. Р. Буновска, която се влива в Тополница е пълноводна, с повишено ниво.
Язовирите в Хасковско се изпускат контролирано - яз. Тракиец е с налични водни обеми 78,5 млн.куб.м.; яз. Мандра и яз. Книжовник преливат през основния изпускател и преливника.
Повишено е нивото на яз. Цанков камък, обстановката е под контрол.
В района на Стара Загора преваляванията са слаби, няма постъпили сигнали за проблеми. Язовирите се наблюдават и контролирано се изпускат.
Басейна на река Арда
 
В Смолянска област обстановката е нормална за сезона, няма данни за засегнати населени места от високи води. Няма проблем с реките и язовирите.
Значимите язовири в Кърджалийско нямат опасност от преливане – язовир Кърджали е с нормален приток, със свободен обем 17.5 млн. м3; язовир Студен кладенец – свободен обем 10 млн. м3, няма опасност от преливане. Язовир Боровица прелива контролирано през преливник (600 л/сек). В повечето общини в района няма проблеми; в община Кърджали и община Черноочене има залети от река Перперешка и р. Бърза река (приток на Перперешка) градини, мазета и приземни етажи; в община Черноочене има подкопани устои на мост на реката.
Няма постъпили сигнали за проблеми в района на Ивайловград и Маджарово, съобщават за сравнително спокойна обстановката към настоящия момент. Завишение в нивата на реките, вследствие на падналите валежи.
яз. Ивайловград – налични водни обеми - 137,842554 млн.куб.м., кота118,91м. /1м под нивото/; ВЕЦ работи / 4 турбини/ и преработва водните обеми; нивото спада.
Басейна на река Тунджа
Област Сливен: Обстановката е спокойна, почти без валежи. Язовир Жребчево не се изпуска – няма необходимост.
Област Ямбол: Има осигурена проводимост на речните корита, няма проблеми към момента. Няма постъпила информация за преливане.
ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ 149 Kb (xls) свали