ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

​Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения

Консултации по проект на Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление на водите.
 
На основание чл. 146т, ал.1 , т. 3, във връзка с чл.146р, ал.1, т. 2 и чл. 146с, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища  проект на Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление.
 

Проектът е публикуван на 25 февруари 2022 г. на интернет страницата на дирекцията. 
  

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането на уебинар и на пет онлайн срещи, както следва:

 
 
  • уебинар - 10 март 2022 г.  от 10.30 до 12.30 ч.
  • поречие на р. Арда – 22 март 2022 г.  от 10.30 до 12.30 ч.
  • р. Марица - долно поречие – 23 март 2022 г.  от 13.00 до 15.00 ч.
  • р. Марица - средно поречие – 23 март 2022 г.  от 15.30 до 17.30 ч.
  • р. Марица – горно поречие – 25 март 2022 г.  от 12.30 до 14.30 ч.
  • поречие на р. Тунджа – 25 март 2022 г.  от 15.00 до 17.00 ч.

Регистрационен формуляр за участие в онлайн срещите може да изтеглите от тук.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на карти могат да бъдат изпращани на адрес: гр. Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ 35, п.к.307, както и на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg.
 

Крайният срок за представяне на становища по проекта е 26 април 2022 г.
 

Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при изготвяне на проектa, на място, в басейнова дирекция.
 
 
Разчитаме на Вашето активно участие!
 
 
Актуализацията на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения се извършва по проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите, в партньорство с Басейновите дирекции.

 

Проект на Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения за консултации

Резюме на Национална методика и проект на карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения

Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения - Актуализация 2021

Срещи за консултации