НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"подобрява електронното обслужване, чрез повишаване на мерките за сигурност

01.04.2020 г.
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" призовава граждани, юридически организации да използват Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление.
Системата позволява да се води кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациията, без необходимост от физическо присъствие в нашия офис «Едно гише». Тази система замества класическия модел за препоръчана поща.
Системата позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица. Освен това системата има възможност да известяване чрез e-mail и SMS.
Времето на изпращане и получаване на документите, а именно съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.
 
Връзка към Системата за сигурно електронно връчване известна и като "е-връчване"