НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Добре дошли в уеб-сайта на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на 
басейновото управление се основава на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. 
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г
 
Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БДИБР/ призовава гражданите и юридическите лица да използват електронна поща при кореспонденция с дирекцията на следния емейл: bd_plovdiv@earbd.bg или
Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно управление
Басейнова дирекция ИБР  е с нов емейл: bd_plovdiv@earbd.bg
 

НОВИНИвиж всички »

ДАРЕТЕ КРЪВ, СПАСЕТЕ ЖИВОТ

27.06.2024 г.
Уведомяваме Ви, че на 09.07.2024г., от 09:30 до 13:00ч., в сградата на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", намираща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" №35, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология, ще се проведе кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване.
повече»

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

13.06.2024 г.
На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 (ПУРБ).

Достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка тук.

  повече»

Световен ден на околната среда

06.06.2024 г.
С две инициативи Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" отбеляза Световния ден на околната среда(5 юни) съвместно с Община Асеновград.

Експерти на Басейнова дирекция, заедно със служители на Община Асеновград изнесоха открит урок пред ученици от 4б клас от ОУ "Ангел Кънчев" в гр. Асеновград, след което засадиха фиданки от видовете чинар и бреза в един от парковете до река Чепеларска в града. В инициативата се включи и директорът на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Васил Узунов.
 
повече»

АКТУАЛНОвиж всички »

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

13.06.2024 г.
На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 (ПУРБ).

Достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка тук.
повече»

Актуализирани карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения по втори цикъл на ПУРН

18.11.2022 г.

БДИБР публикува актуализирани карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения по втори цикъл на ПУРН. За достъп до картите натиснете тук.
 
повече»

Лихви за забава върху такси

13.12.2021 г.
Съгласно чл. 195в от Закона за водите невнесените в срок такси по закона се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
повече»