Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация и Регистър на проверките


Регистър на извършените проверки: към 31 октомври 2019
Кратък отчет: 2019 - януари    февруари    март     април     май      юни       юли       август     септември    Октомври
 

Архив

регистри на извършените проверки: 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018


Кратки отчети за извършената контролна дейност:
2018януари  февруари  март  април  май  юни  юли  август  септември октомври ноември декември

Архив 2016 2017

Информация за извършените проверки по проводимостта на речните легла

Общо  проверки  за състояние и проводимост на речните легла  през 2016 - 615 бр

Проверени участъци с нарушена проводимост
са 177 бр. с обща дължина 126110м.
  • 112 участъци в речните легла
  • 65 участъци 500м след язовирната стена
Последващ контрол
  • извършен е последващ контрол на 56 участъци
  • в 16 участъци дадените предписания са изпълнени
  • в 2 участъци има започнати дейност
  • частично изпълнени предписания имаме в 38 участъци
неизпълнение на предписанията при последващ контрол са установени в 1 участък

Обща карта на участъците с нарушена проводимост - Текущ контрол към 30.06.2019г.

Карта на участъци с нарушена проводимост