Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация и Регистър на проверките


Регистър на извършените проверки: към 30 юни 2024
Кратък отчет: 2024 - януари  февруари  март  април  май  юни  юли  август  септември  октомври  ноември  декември
 
Регистър на сигналите получени на "Зелен телефон": тук

Архив

регистри на извършените проверки: 2011  2012   2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019  2020  2021  2022  2023


Кратки отчети за извършената контролна дейност: 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023

Информация за извършените проверки по проводимостта на речните легла

Общо  проверки  за състояние и проводимост на речните легла  през 2016 - 615 бр

Проверени участъци с нарушена проводимост
са 177 бр. с обща дължина 126110м.
  • 112 участъци в речните легла
  • 65 участъци 500м след язовирната стена
Последващ контрол
  • извършен е последващ контрол на 56 участъци
  • в 16 участъци дадените предписания са изпълнени
  • в 2 участъци има започнати дейност
  • частично изпълнени предписания имаме в 38 участъци
неизпълнение на предписанията при последващ контрол са установени в 1 участък