Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация и Регистър на проверките


Регистър на извършените проверки: към 29 февруари 2020
Кратък отчет: 2020 - януари    февруари
 

Архив

регистри на извършените проверки: 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019

Кратки отчети за извършената контролна дейност:

2019януари  февруари  март  април  май  юни  юли  август  септември  октомври  ноември  декември
 
2018януари  февруари  март  април  май  юни  юли  август  септември  октомври  ноември  декември

Архив 2016 2017

Информация за извършените проверки по проводимостта на речните легла

Общо  проверки  за състояние и проводимост на речните легла  през 2016 - 615 бр

Проверени участъци с нарушена проводимост
са 177 бр. с обща дължина 126110м.
  • 112 участъци в речните легла
  • 65 участъци 500м след язовирната стена
Последващ контрол
  • извършен е последващ контрол на 56 участъци
  • в 16 участъци дадените предписания са изпълнени
  • в 2 участъци има започнати дейност
  • частично изпълнени предписания имаме в 38 участъци
неизпълнение на предписанията при последващ контрол са установени в 1 участък